چقد از سرویس دهی و خدمات دهی بازرگانی چرو رضایت دارید
خیلی زیاد :
8 نفر - 66.66%
خوب :
0 نفر - 0%
معمولی :
0 نفر - 0%
ضعیف :
0 نفر - 0%
خیلی ضعیف :
4 نفر - 33.33%