ساخت فروشگاه اینترنتی خرید 47
حذف در پنل کاربری [X]
همکاری در صادرات چرو

شرکت بازرگانی تجاری در نظر در سال 1398 خورشیدی

با انجام مجموعه پروژه های عظیم خود در صنعت توید وچرخه تولیدی کشور کمکی به بازار کسب وکار انجام دهد
برهمین اساس ما با صنعت تجارت الکترونیک در داخل بازار گسترده ایران
صادرات انلاین را شروع کردیم برای صادرات انلاین مجکوعه محصولات تولیدی ایران را با پشتیوانی تیم فنی وبازاریابی بازرگانی چرو در خارج از مرزهای ایران بفروش برسانیم برهمین اساس همراه و تولیدکننده گان عزیز که به فکر صادرات کاای خود یا رونق بازار برای محصولات خود در بازرهای خارج از مرز ایران هستند می توانند با ما در ارتباط باشند واز موقعیت عظیم بازار تجارت جهانی استفاده کنند